Kurum, Kuruluş ve İşletmelerin Bina ve Yerleşkelerinde Oluşan Atık Maske ve Eldivenler

;

Kurum, Kuruluş ve İşletmelerin Bina ve Yerleşkelerinde Oluşan Atık Maske ve Eldivenler

İçinde bulunduğumuz salgın günlerinde kendimizi korumak için sosyal mesafe ve temizliğin yanında en çok maske ve eldiven kullanmaktayız. Bu ürünler bizi Covid-19’a karşı korumakla birlikte kullanım ömrünü tamamlayıp ortak yaşam alanlarında yerlere, sokaklara atılması da sağlığımızı tehlikeye sokmaktadır.

Bu durum karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 07.04.2020 tarih ve 84334 sayılı “Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19” Tedbirleri Genelgesi yayınladı. Genelgede atıkların diğer atıklar ile karıştırılmadan en az 72 saat kapalı ortamda bekletildikten sonra bertaraf işleminin gerçekleştirilmesi gerektiği hususuna dikkat çekmektedir.

Bunun dışında öncelikle atık olarak nitelendirilmiş olan kişisel hijyen malzemeleri diğer atıklardan kesinlikle ayrı olarak biriktirilmesi amacıyla bina giriş ve çıkışlarına ve ortak kullanım alanlarına gri renkli, ekipman ve içerisinde yer alan atıklarla olabildiğince az temasın sağlanması amacıyla ağzı kapaklı, ve içerisinde torba konulan ekipmanlar konularak biriktirilmesi sağlanmalıdır.

İçerisinde toplanması uygun görülmüş olan ekipmanın üzerine sadece maske, eldiven gibi kişisel hijyen ürünleri içeren atıkların biriktirileceğini gösteren yazı ya da görseller asılmalıdır.Atıklar ayrı olarak toplanıp geçici depolama alanı olarak belirlenen alan içerisine taşınmalı, gerekli temizlik işlemlerinin ilgili personelce kontrollü şekilde yapılması sağlanmalıdır.

Ekipmanların içerisine konulan torbaların dörtte üçü dolduktan sonra ağızları kapatılarak ikinci bir torbaya alınmalı ve geçici depolama alanına götürülmelidir.

Atıkların geçici olarak depolanması için belirlenen alanın doğrudan güneş almayan, yoğun insan kullanımı olan yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta olmasına ve bu alanların daima kapalı tutulması ve herhangi bir hayvanın giremeyecek şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

Bu atıkların 72 saat süre ile geçici depolama alanında bekletilmesinin ardından evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmelidir.
Yukarıda belirtilmiş olan tüm maddelerin, sosyal sorumluluk bilinci ile herkes tarafından yerine getirilmesi gereklidir.
KAYNAKÇA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 07.04.2020 Tarih ve 84334 sayılı Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi