İşyeri Tehlike Sınıfları

;

İşyeri Tehlike Sınıfları

İşyeri tehlike sınıflarının tespit edilmesinde, o iş yerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. Asıl işten kasıt ise, işyerleri ve işletmelerin faaliyet alanlarını ve en önemlisi tehlike sınıflarını belirleyen Nace Kodudur.

Tehlike sınıfı ise: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

>> İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi İçin TIKLAYINIZ