Fabrikalarda İş Güvenliği

;

Fabrikalarda İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği; yasal düzenlemelerle birlikte, işletmelerin niteliğine bakılmaksızın her sektörde; çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı korunmasını, işletmelerin güvenli bir şekilde sürdürülebilirliğini ilke edinen yönetmelikler ve protokoller içeren sistemin adıdır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; kanunun öngördüğü asgari standartlarda alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini yerine getirmemek (bknz: İş sağlığı ve güvenliği idari para cezaları tablosu) en alt düzeydeki yöneticiden, şirket ortaklarına kadar tüm seviyelerdeki kişilerin müteselsil sorumluluğunu ortaya çıkarmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; çalışanların ve işletmenin evrensel standartlarda korunması için gerekli koşulların yerine getirilmesini emreder. Kaldı ki bir iş kazası veya meslek hastalığı olmasa dahi işletmede yapılacak denetimler sırasında tespit edilecek eksiklikler işletmenin faaliyetinin durdurulmasına kadar uzanan pek çok yaptırımı doğurabilmektedir.

Tabii fabrikalarda iş güvenliğinin önemi; risk sınıfı daha düşük olan (az tehlikeli sınıf) işletmelere göre çok daha fazla özen gerektirir. Fabrikaların hemen hemen hepsi yüksek risk grubunda (tehlikeli veya çok tehlikeli sınıf) yer alır ve bu tesislerin iş sağlığı güvenliği denetimlerinin sürekli yapılması zorunludur.

Yasal düzenlemeler kapsamında, fabrikalar gibi yüksek risk sınıfı içerisinde yer alan işletmelerin, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmaları ve sürekli iç denetim uygulamaları gereklidir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetini mevcut fabrikanızda iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi istihdam ederek veya ilinizde bulunan OSGB’ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) den hizmet alabilmenizi de mümkün kılınmıştır. Fabrikalarınızda yapılacak risk analizleri sonucunda; tehlike ve riskleri en aza indirecek şekilde organizasyonları sağlayıp, yasal yükümlülüklerinizi asgaride yerine getirerek, ortaya çıkması muhtemel iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimize edebilirsiniz.

Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde eğer hizmet alımı noktasında da herhangi bir zafiyetini söz konusu değilse, iş kazası ve meslek hastalıkları ortaya çıkması durumunda mesuliyetiniz kısmen ortadan kalkacaktır. Ayrıca kanun, uluslararası standartlarda oluşturulan önleyici birçok detayı yerine getirmenizi sağladığından, zaten kaza ve hastalık riski de en aza inmektedir.

UNUTMAYIN!
İSTATİSTİKLERE GÖRE; İŞ KAZASI, GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI DURUMUNDA %98 ORANINDA ENGELLENMEKTEDİR.
Sağlıklı ve güvenli yaşamak herkesin hakkı.
KAYNAKÇA
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu idari para cezaları