Çırak ve Stajyerlerin İSG Eğitimi Almaları ?

;

Çırak ve Stajyerlerin İSG Eğitimi Almaları ?

Çırak ve stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları zorunlu mu?

İşyerlerinde yaşanan en büyük soru işaretlerinden birisi çıraklar ve stajyerlerdir.

Her ikisi de geçici çalışanlar gibi görüldüklerinden isg kurallarına tabi olup olmadıkları sürekli tartışılır.

Çırak ve stajyerler tüm bu algının tersine özel risk grubunda olan ve özellikle takibinin sıkı yapılması gereken çalışan grubundadır.

Aşağıda belirtilen mevzuat gereği de çırakların ve stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çıraklar ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır. Söz konusu kanun ile çırak ve stajyerlerin kapsama dahil edilerek risklerden korunmaları ve sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları güvence altına alınmıştır.